Handel


Het is gebruikelijk dat ieder jaar bij de vaste relaties wortelen worden ingekocht van de zware grond. Afzet van de wortelen kan tot in juni doorgaan, alleen een sterk product houd het zolang vol. Houdbaarheid staat voorop in de handel en het is dus belangrijk de grond en de boer goed te kennen.